Management by P
Kultur & Struktur

Management by P

Spetskompetenser för hela företagets livscykel.

 

Kultur + Struktur = innovationsvilja

Management by P är en leverantör som knutit till sig spetskompetenser för hela företagets livscykel. Det innebär att vi tillsätter konsulter efter ert företagsspecifika behov. Inom området innovation har vår samarbetspartner en världsledande metodik för att mäta, fånga och utveckla innovationsvilja i företag.

Vi tror på människors förmåga att utvecklas. Egna insikter behövs för att förstå andra. Vi har verktygen som krävs för att få en grundförståelse av sig själv, hur beteende kan ge avtryck
hos andra och hur andras beteende kan uppfattas av en själv.

Nytt för 2019 är att vi nu kan erbjuda konsultstöd och projektledare inom Säkerhet ISO 27001 samt att vi förstärkt oss ytterligare inom IT och generell projektledning.

 
 

Kontakt

➤ Plats

Taborsbergsvägen 34, 602 13 Norrköping.

☎ Kontakt

info@managementbyp.se
070-7733500

 

Våra områden

Vi genomför skräddarsydda utbildningar i förändringsledning, MBTI, enskild coachning, målbild & mental träning, ledningsgruppsutveckling och teamutveckling allt anpassat efter ert behov. Vi har konsultstöd och projektledare inom flera områden. Kvalitet & Miljö (ISO 9001, ISO 14001) Säkerhet (ISO 270001), IT, flytt -& etableringsprojekt samt generell projektledning.

Vi har även konsulter som är kreativa och entusiasmerande konferencier, ljud & ljusspecialister och vana skapare av event. Vi kan därmed vara en del eller helhetsleverantören för er aktivitet.

 

Strategiarbete

• Facilitator för framtagning eller utveckling av affärsplan

• Strategisk utveckling för enskilda styrelsemedlemmar eller hel styrelse

• Innovationskonsultation


Genomlysning av organisationsstruktur

• Värderingar och bolags kultur

• Risk och sårbarhetsanalyser

• Kriskommunikation


Fördjupad Led- och medarbetarutveckling

• Förändringsledning

• Kompetenskartläggning

• Team och individträning med verktyg som IPU-Disc analyser, Myers Briggs

• Utbildningsprogram för hållbart medarbetarskap & ledarskap


Omlokalisering

• Flyttprojekt – omlokaliseringar - nyetableringar

• Byggledning – Bas P och Bas U kompetensLedarskapscoachning / mentalträning för individ

  • Individanpassade coachprogram

  • Målbildsprogramering, mentalträning, diskriptionsträning

  • Djupcoachning


Värderingsarbete och kommunikation

• Program för att ta fram och arbeta in nya eller befintliga företagsvärderingar

• Kommunikationsstrategier internt / externt

 
 

 
 
Leadership is the capacity to translate vision into reality.
— Warren Bennis
 
 

 
 
 

låt oss veta mer om ert behov

Använd formuläret nedan för att kontakta oss om din utmaning. Var gärna så specifik som möjligt i beskrivningen. Innan du presenterar vad ni skulle vilja uppnå tillsammans är det bra om vi får en bakgrund till utmaningen ni möter i dagsläget.

Självklart går det också bra att maila eller slå en signal för att boka ett möte.


Namn *
Namn
Beskriv gärna så utförligt som möjligt :)